PTA-representanter

Hej och välkommen som PTA representant 2016/2017! PTA är uppbyggd av en styrelse som består av representanter från varje årskurs, dessa väljs på årsmötet i oktober. Styrelsen träffas ca en gång per månad och diskuterar då frågor som t.ex. sponsring och evenemang....