Hej, för att underlätta hanteringen av bland annat medlemsavgifter har nu PTA ett eget Swish-nummer.