Hej och välkommen som PTA representant 2016/2017!

PTA är uppbyggd av en styrelse som består av representanter från varje årskurs, dessa väljs på årsmötet i oktober. Styrelsen träffas ca en gång per månad och diskuterar då frågor som t.ex. sponsring och evenemang.

Klassernas representanter (Du/ni) träffas också ca en gång per månad. Innan mötet kontaktar Du/ni klassen via mail och frågar om det finns några frågor eller oklarheter. Dessa frågor tas med till Reps-mötet där PTA representanter tillsammans med PTA styrelse träffar någon ur ledningen för skolan.

På mötet skriver sekreteraren ett protokoll som skickas ut till representanterna några dagar efter mötet. Detta protokoll skickar sedan PTA-representanten vidare till sin klass.

Autumn fair

PTA representanten ansvarar också för organisationen runt Autumn fair.

Autumn fair är skolans årliga marknad. På denna dag leker vi och äter tillsammans under några timmar. Detta för att våra barn skall lära känna varandra bättre, vi vuxna får en chans att träffas, skolan får visa upp sig och vi tillsammans ha en riktigt rolig dag! Och självklart är det en nödvändig möjlighet att få in pengar till PTA.

Vad skall du göra nu:

  • Ta kontakt med den andra PTA representanten.
  • Titta i filen stationsuppdelning, vilken station har din klass?
  • Läs igenom tips and ideas.
  • Prata ihop er om denna station passar er? Har ni en bättre idé, kontakta PTA.
  • Sätt ihop ett schema för hur dagen 17/9 skall bemannas, 10-15 (stationer med grill kan behöva mer tid).
  • Kontakta klassens mentorer. Kanske finns det tid på mentortime för barnen att prata ihop sig om regler, priser, göra posters mm.
  • Kontakta klassens föräldrar och be om hjälp med bemanning och med sponsring. Det är meningen att alla klassens föräldrar och barn skall hjälpa till.

–          Den 6/9 träffas vi kl 18,00 i skolans café för årets första repsmöte. Då har du/ni chans att träffa andra som kanske har haft er station tidigare.

All information som du behöver bifogas detta mail men kommer också ligga på schoolsoft under fliken PTA alternativt under fliken filer.

 

Med vänlig hälsning

PTA (parent teacher assosiation)

Kontakt för Autumn fair är Ann Ståhle, ann.stahle@contactoffice.net 0701-447 557