Vi är länken mellan skola och familj

The Parent Teacher Assosciation, PTA, är föräldraföreningen på Internationella Engelska skolan i Bromma. Vi samverkar med skolan och är ett konstruktivt stöd för att ta tillvara elevernas och familjernas intressen och behov. Vi är länken mellan skola och familj. Varmt välkommen som medlem!

Autumn Fair IESB

Föräldrar som bidrar till skolans utveckling

PTA är en ideell föräldraförening som verkar för att elever vid Internationella engelska skolan i Bromma ska ha en så bra skola som möjligt. Vi engagerar föräldrar och samverkar med skolledning och lärare. Vi organiserar oss i arbetsgrupper för olika aktiviteter och föräldrar som utses som PTA-representanter från varje klass. Besluten tas av PTA:s styrelse.

Vi framför dina önskemål, förslag och idéer

PTA är det forum föräldrar kan använda för att bidra med åsikter till skolan och för skolan att informera om samt att involvera föräldrar i vissa beslut. Att engagera sig i PTA är ett sätt för oss föräldrar till barn i IESB att bidra till att skolan fungerar så bra som möjligt. Det sker genom att främja utbyte mellan föräldrar i alla klasser, genom att ha en dialog med skolledning och lärare. Sponsrar och donerar till skolan PTA bidrar även genom att organisera och ge ekonomiskt stöd till aktiviteter utöver skolans verksamhet som främjar en god atmosfär i skolan.

Autumn Fair

Vi arrangerar den stora höstmarknaden, Autumn Fair, där elever, skolpersonal och familjer har trevligt tillsammans i början av skolåret. Vi sponsrar skolans bal för eleverna i årskurs 9, vi arrangerar föräldraföreläsningar, har bidragit med fin litteratur till biblioteket, till musikutrusning till gymnastiksalen och leksaker och liknande roligt till skolgården. Alla föräldrar är välkomna att engagera sig i PTA-aktiviteter, delta på PTA-möten och komma med idéer.

Varmt välkommen som medlem och som aktiv!

Alla föräldrar är välkomna i PTA IESB. Medlemsavgiften är 200 kr per familj och läsår som betalas till BG Nummer:  204-0368 eller via Swish till 123 611 0720. Pengarna går oavkortat till aktiviteter som är till för elever (eller familjer).


Kontakta gärna styrelsen!

14 + 3 =