Efter ett omfattande arbete för att ta reda på hur föräldrar på Engelska skolan i Bromma vill få information om och från PTA lanserar PTA nu en ny webb. Vägen in till PTA är dock i första hand via din klassrepresentant men självklart är webben också en utmärkt kanal. Här kan du framföra förslag, idéer och synpunkter på vad PTA bör driva tillsammans med skolan. Via webben vill vi informera om vad vi gör, göra det lätt att hitta minnesanteckningar och protokoll för att föräldrar ska få insyn i PTA:s och skolans arbete. Har du idéer om hur webben kan utvecklas? Välkommen!